T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü İslahiye İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü İslahiye İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Güncelleme Tarihi: 28/12/2017

Hastanemiz Acil Servisinde ayaktan gelen hastalarımıza için ve ambulansla gelen ağır vakalara için ayrı olmak üzere iki adet hasta giriş mevcuttur. Servis içerisinde; hasta kayıt alanı, danışma , polis noktası, nöbetçi doktor ve hemşire odalarının dışında, çok acil hasta muayene odası (kırmızı alan-CPR Odası), acil hasta muayene odası (sarı alan), normal muayene odası(yeşil alan), 4 yataklı monitörlü gözlem,10 yataklı monitözsüz gözlem, triaj alanı, bir adet küçük müdahale ve pansuman odası, acil röntgen, acil laboratuvar, depolama ve temizlik odaları, normal tuvaletler ve engelli hasta ve hasta yakınlarımıza özel tuvaletlerle ve acil gözlem servisi ile çağdaş bir acil servisle hizmet vermektedir.

Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek adına, 7 gün 24 saat hizmet veren Acil Servisimiz, gün içerisinde iki pratisyen hekimimiz ve deneyimli profesyonel hemşirelerimiz ve personellerimizle hizmet verilmektedir.

Servisimize ilçemizden ve 112 Acil'den sürekli olarak hasta akışı bulunmaktadır. Başta adli vakalar, zehirlenmeler, düşmeler, travmalar, ateşli hastalıklar, kovulsiyonlar olmak üzere bütün acil vakalar başvurmaktadır. 

Triaj:Acil servise başvuran hastalar triaj alanına yönlendirilir. Burada triaj görevlisi tarafından triaj skalasına göre ilk değerlendirmeleri yapılır, hastalar aciliyetlerine göre gerekli alanlara yönlendirilir.

Yeşil Alan:Durumu daha stabil olup beklemelerinde sakınca bulunmayan hastalar yeşil alanda bekleme odasına alınarak muayeneleri yapılır. Doktorun talebine göre muayenesi biten hastalar acil gözlem birimine, daha sonra tetkik istenen hastalar gerekli birimlere yönlendirilir. Hekim istemine göre muayenesi biten hastaların reçeteleri doktor tarafından düzenlenerek  muayene işlemleri bitmiş olur.

Sarı Alan:Hayatı tehdit eden bir yaralanması ya da hastalığı olmayıp bir süre bekleyebilecek hastalar Triaj tarafından sarı alana yönlendirilir. Hastaların ilk muayenesi pratisyen hekim tarafından burada yapılır, hastaya doktor istemine göre gerekli müdahale ve girişim hemşirelerimiz tarafından yapılır. Doktorun gerek görmesi durumunda uzman hekimlerimiz tarafından konsultasyon istenerek muayeneleri sağlanır. Yatışı planlanan hastaların kayıtları acil sekreteri tarafından yapıldıktan sonra yatış işlemleri için servise yönlendirilir. Yatışı yapılan hastaların, kliniklere nakli hastanın klinik durumuna göre ve hekim istemine uygun olarak hemşire eşliğinde veya hasta taşıma görevlisi (portör) eşliğinde yapılır.

Kırmızı Alan:Triaj sonrası durumu en kötü olan, hayati tehlikesi bulunan ve acil müdahale gereken hastalar kırmızı alana alınır. İlk müdahalesi yapılan hastanın yakın takip ve tedavisi burada yapılır. Doktorun istemi doğrultusunda hemşire eşliğinde gerekli birime nakli sağlanır.

Acil Hasta Kabul Bilgisayarı:Gaziantep Çocuk Hastanesi Acil Servisi 24 saat hizmet vermektedir. Acile başvuran hastalar Acil Hasta Kabul Bilgisayarında hastaların girişleri yapılır.

Cerrahi Müdahale ve Pansuman Odası:Acile gelen tüm hastaların pansuman, sütur alınması ve atılması, yanık pansumanları, atele alma, mide lavajı gibi pek çok  işlemleri burada yapılır.

Gözlem Odaları:Hekim tarafından muayene edilen ve gözetim altında tutulması gereken hastalar monitörlü veya monitörsüz gözlem odalarına alınarak mayi uygulama, periferik soğutma nebulizatörle ilaç uygulaması ve benzeri işlemleri burada yapılarak hastalar 24 saat gözlenir ve tetkik-tedavileri yapılır.

Acil Labaratuvarı:Acil servise başvuran bütün hastaların gerekli laboratuar incelemeleri burada yapılır.

Acil Röntgen:Acil servise başvuran bütün hastaların radyolojik tetkikleri burada yapılır.